DỊCH VỤ

REFERRAL PROGRAM

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ

PODCASTS

Không lâu trước đây, bạn có một đội nhóm nhỏ nhưng phối hợp ăn ý. Còn giờ, bạn phải quản lý nhiều phòng ban với nhiều mục tiêu khác nhau. Mọi thứ đều phức tạp hơn.

Một trong những khó khăn lớn nhất khi doanh nghiệp tăng trưởng là việc điều phối sự kết hợp giữa các đội nhóm, phòng ban sao cho hiệu quả. Trước kia, nhân viên sẽ chỉ tương tác với đồng nghiệp khi cần điều gì đó từ đồng nghiệp của mình. Nhưng cách phối hợp này sẽ không hiệu quả trong giai đoạn tăng trưởng — khi rất nhiều sự việc phát sinh nằm ngoài quy trình vận hành.

Do đó, bạn cần khởi xướng một vài thay đổi nhỏ trong hành vi của nhân viên để biến thử thách hiện tại thành cơ hội tuyệt vời nhằm thúc đẩy đội nhóm phối hợp linh hoạt, hiệu quả. Sau đây là một vài gợi ý từ Maynard Webb — người từng nắm giữ vị trí Giám đốc vận hành của eBay — nhằm giúp các đội nhóm, phòng ban trong một doanh nghiệp đang tăng trưởng phối hợp tốt hơn:

Bí kíp để các bộ phận trong doanh nghiệp đang tăng trưởng phối hợp tốt hơn

bởi TalentSite Editorial Team

22/6/2022

Getty Images

TalentSite Editorial Team

> Xem toàn bộ tài nguyên quản trị nguồn nhân lực

Bản gốc: When Your Company Grows, Your Leadership Style Will Need to Change. Here's How

1. Đảm bảo sự nhất quán trong mục tiêu

Đội ngũ lãnh đạo nên góp ý lẫn nhau để xây dựng mục tiêu chung và mục tiêu của từng phòng ban. Rất có thể một bộ phận cần chia sẻ mục tiêu với bộ phận khác để đảm bảo công việc được xúc tiến hiệu quả, linh hoạt. Điều này đảm bảo tất cả bộ phận trong công ty đều đang nỗ lực để đi đến cùng một mục tiêu thống nhất.

2. Áp dụng các nguyên tắc trong việc đưa ra quyết định

Khi vấn đề ập tới yêu cầu sự phối hợp của nhiều bộ phận chức năng, bạn hoàn toàn có thể tham khảo các mô hình đưa ra quyết định để đảm bảo sự toàn diện, thấu đáo trong việc xử lý thông tin.

RACI (Responsible - Approve - Consulted - Informed) là một trong những mô hình như vậy. Mô hình này gợi ý doanh nghiệp cần trả lời các câu hỏi sau khi phối hợp các bộ phận nhằm giải quyết các sự việc phát sinh: ai là người chịu trách nhiệm chính, ai là người phê duyệt, ai là người nên được tham khảo ý kiến và ai là người nên được cập nhật thông tin về tiến độ, dự án.

3. Tìm cách nắm bắt vấn đề

Để hiểu hơn về vấn đề của từng bộ phận, lãnh đạo doanh nghiệp có thể đề nghị cấp dưới trực tiếp gửi yêu cầu trợ giúp theo định kỳ. Song song với đó, việc triển khai thường xuyên các buổi đánh giá thành tích 1:1 với nhân viên cũng là cơ hội để doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt được những lỗ hổng việc vận hành.

4. Ghi nhận những nhân viên, phòng ban tiêu biểu

Khi nhận thấy nhân viên đang làm tốt trong việc kết hợp với các bộ phận khác, hãy ghi nhận và tuyên dương họ. Tại eBay, bộ phận Hỗ trợ khách hàng sẽ trao tặng “huân chương sao bạc” cho những nhân viên nhiệt tình hỗ trợ phòng ban khác.

Khi doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh chóng để đi đến thành công, lãnh đạo cần đưa ra nhiều sáng kiến để giải quyết những xung đột liên phòng ban. Có vậy, doanh nghiệp sẽ xây dựng được năng lực hợp tác liên phòng ban và đặt nền móng cho sự thành công bền vững của tổ chức.

Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ NGAY

Dịch vụ đang quan tâm

LIÊN HỆ NGAY

Tái cấu trúc phòng Nhân sự
Lập chiến lược nguồn nhân lực
Xây dựng và triển khai quy trình quản trị thành tích
Xây dựng và triển khai giải pháp quản trị nhân tài
Xây dựng giải pháp đào tạo
Xây dựng và triển khai chiến lược gắn kết nhân viên
Xây dựng chế độ phúc lợi và triết lý lương thưởng

Thank you!

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm.
Chúng tôi sẽ liên hệ với anh/chị trong 8 giờ tới.

Your registration could not be saved. Please try again.
Your registration has been successful.

Free HR consulting services registration

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use