DỊCH VỤ

REFERRAL PROGRAM

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ

PODCASTS

Phát triển bền vững thông qua đội ngũ nhân tài

Liên hệ

Liên hệ

Chiến lược quản trị nhân tài

Hoạt động Quản trị nhân tài trong
tổ chức của bạn đã thực sự phù hợp?

Bạn đang làm gì để phát triển và giữ chân những vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp?

Các chương trình đào tạo, phát triển nhân tài đang triển khai trong doanh nghiệp của bạn có hỗ trợ trực tiếp cho thành công của các mục tiêu kinh doanh?

Bạn có đủ nhân tài để nhanh chóng triển khai thành công chiến lược kinh doanh?

Nguồn lực trong doanh nghiệp của bạn có đủ kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm phục vụ cho mục tiêu hiện tại, cũng như tương lai 3 đến 5 năm tới?

Quản trị nhân tài là gì?

Quản trị nhân tài là một hệ thống các kế hoạch thu hút, đánh giá, tuyển chọn, phát triển, khuyến khích và giữ chân nhân viên giỏi, tiềm năng trong tổ chức. Một chiến lược quản trị nhân tài hiệu quả sẽ luôn bắt đầu từ việc thấu hiểu nhu cầu nguồn nhân lực trong tổ chức cũng như cách thức tốt nhất để đạt được các nhu cầu đó.

Cách tiếp cận của TalentSite

Một chiến lược quản trị nhân tài đúng sẽ giúp doanh nghiệp bớt lo lắng về các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, qua đó tập trung vào các mục tiêu, cơ hội kinh doanh. Đội ngũ chuyên gia tư vấn triển khai của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực đầu tư của mình vào những hoạt động chủ chốt, đem lại giá trị cao nhất cho tổ chức.

Hệ thống, quy trình
quản trị nhân tài

- Chức năng phòng HR
- Thiết kế tổ chức
- Truyền thông
- Quản trị thành tích
- Hệ thống HRIS

Nhân tài tiềm năng

Tìm kiếm & phát triển nhân tài
tiềm năng

Nhóm thành tích cao

Nhân tài có
thành tích tốt

Các vị trí
chủ chốt

Vai trò chủ chốt tạo ra giá trị cho
doanh
nghiệp

Kỹ năng
chủ chốt

Kinh nghiệm &
chuyên môn

Thu hút nhân tài

Thương hiệu
nhà tuyển dụng
Tìm kiếm nguồn
ứng viên tài năng
Xây dựng kế
hoạch nguồn lực

Phát triển nhân tài

Phát triển năng lực lãnh đạo
Huấn luyện, kèm cặp
Phát triển kỹ năng
Quản trị thành tích nhân viên
Phát triển đội ngũ
kế cận

Giữ chân và tương thưởng

Nâng cao sự gắn bó & phát triển văn hóa tổ chức
Chính sách ghi nhận
Phúc lợi

Chiến lược kinh doanh
Các mục tiêu phát triển văn hóa tổ chức
Các thách thức mà tổ chức đối mặt trong hiện tại và tương lai

-

-
-
-

-

-

-


-

Các mục tiêu ưu tiên về nguồn lực
Trải nghiệm của nhân viên

-


-

Chiến lược
nhân tài

--

Các kế hoạch về nguồn lực

Hoạch định nguồn lực cho nhu cầu tương lai
Kế hoạch nguồn lực chi tiết để triển khai các mục tiêu kinh doanh

Tập trung vào các hoạt động phát triển nguồn lực nhất quán với mục tiêu kinh doanh

Lợi ích phòng HR đạt được

Nâng cao sự gắn bó
Năng lực lãnh đạo được cải thiện
Phát triển được đội ngũ kế cận

-


-

-


-

Lợi ích đối với nguồn lực trong doanh nghiệp

Quản trị các rủi ro về thiếu hụt nhân lực
Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh
Nâng cao danh tiếng nhà tuyển dụng, thương hiệu doanh nghiệp

-


-


-

Tổ chức hưởng lợi thông qua chiến lược quản trị nhân tài

Thực thi

Đánh giá

-

-

-

-

-
-

Chúng tôi luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai kế hoạch

Chúng tôi hiểu nguyên tắc quản trị nhân tài. Với bề dày kinh nghiệm làm tư vấn triển khai cũng như thực chiến hoạt động quản trị nhân tài tại các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam, đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược quản trị nhân tài vừa vặn với chiến lược và mục tiêu kinh doanh

Chúng tôi hiểu các yếu tố đem lại giá trị cho doanh nghiệp. Từ chiến lược, mục tiêu kinh doanh của tổ chức, chúng tôi sẽ chỉ ra cho doanh nghiệp thấy hoạt động quản trị nhân tài nào quan trọng và phù hợp nhất trong từng giai đoạn để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược

Vì sao bạn nên chọn dịch vụ của TalentSite?

Let us be a part of your success story

Speak with a TalentSite consultant.

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ NGAY

Dịch vụ đang quan tâm

LIÊN HỆ NGAY

Tái cấu trúc phòng Nhân sự
Lập chiến lược nguồn nhân lực
Xây dựng và triển khai quy trình quản trị thành tích
Xây dựng và triển khai giải pháp quản trị nhân tài
Xây dựng giải pháp đào tạo
Xây dựng và triển khai chiến lược gắn kết nhân viên
Xây dựng chế độ phúc lợi và triết lý lương thưởng

Thank you!

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm.
Chúng tôi sẽ liên hệ với anh/chị trong 8 giờ tới.