DỊCH VỤ

REFERRAL PROGRAM

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ

PODCASTS

Trong và hậu Covid-19, chủ đề “hạnh phúc” (wellbeing) trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi nhân viên không khỏe mạnh — trên nhiều khía cạnh, bao gồm cả thể chất và tinh thần — sức khỏe của tổ chức cũng bị giảm sút. Song từ trước đại dịch, việc doanh nghiệp quan tâm tới hạnh phúc của nhân viên vẫn luôn là một trong ba yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới quyết định làm việc của nhân viên thuộc mọi thế hệ.

Mọi doanh nghiệp đều triển khai các chương trình phúc lợi cho nhân viên — nhưng chúng thường xoay quanh sức khỏe thể chất mà chưa thể bao quát các khía cạnh khác. Một nhân viên khỏe mạnh về mặt thể chất nhưng vẫn có thể bị cô lập xã hội, khiến năng suất của họ bị giảm thiểu đáng kể. Hay những nhân viên mới đi làm thường đối mặt với khó khăn về mặt tài chính, khiến họ chưa thể an tâm làm việc. Để giúp doanh nghiệp thiết kế các chương trình phúc lợi toàn diện cho nhân viên, Gallup đã nghiên cứu và trình bày năm yếu tố hạnh phúc của con người: bao gồm sự nghiệp, xã hội, tài chính, cộng đồng và thể chất. Doanh nghiệp cần quan tâm cả năm yếu tố này để nâng cao chất lượng sống của nhân viên.

Cùng điểm qua về những mong muốn mang tính chất thế hệ của Millennials và Gen Z về nơi làm việc và cách doanh nghiệp thay đổi để thu hút và giữ chân nhóm nhân tài này.

Theo dự báo từ các tạp chí kinh tế, Gen Z sẽ chiếm một phần ba lực lượng lao động tại Việt Nam trong tương lai gần. Để phát triển thế hệ lãnh đạo kế cận, các nhà lãnh đạo cần tự đặt ra câu hỏi: những người lao động trẻ muốn gì ở doanh nghiệp.

Vào 2018, Gallup đã khảo sát thế hệ Gen Z và Millennials về những điều họ coi trọng nhất ở doanh nghiệp — và câu trả lời của hai thế hệ này có sự tương đồng đáng kể. Đây cũng là những mong muốn mang tính xu hướng trong bối cảnh hiện tại.

Điều mà nhân viên Millennials và Gen Z tìm kiếm ở doanh nghiệp

bởi TalentSite Editorial Team

24/6/2022

Getty Images

TalentSite Editorial Team

> Xem toàn bộ tài nguyên quản trị nguồn nhân lực

Bản gốc: 4 Things Gen Z and Millennials Expect From Their Workplace

1. Trên hết, Gen Z và Millennials mong muốn doanh nghiệp quan tâm tới hạnh phúc của nhân viên

2. Gen Z và Millennials yêu cầu đạo đức từ lãnh đạo doanh nghiệp

Những điều nhân viên từng thế hệ mong muốn ở doanh nghiệp (theo Gallup)

Millennials “đời đầu” & Gen Z: 1989-2001

Millennials “đời cuối”: 1980-1988

Gen X: 1965-1979

Baby Boomers: 1946-1964

1. Doanh nghiệp quan tâm tới hạnh phúc của người lao động

1. Doanh nghiệp quan tâm tới hạnh phúc của người lao động

1. Đạo đức của đội ngũ lãnh đạo


1. Đạo đức của đội ngũ lãnh đạo


2. Đạo đức của đội ngũ lãnh đạo


2. Đạo đức của đội ngũ lãnh đạo


2. Doanh nghiệp quan tâm tới hạnh phúc của người lao động

2. Doanh nghiệp quan tâm tới hạnh phúc của người lao động

3. Tổ chức đa dạng, hòa nhập

3. Đội ngũ lãnh đạo minh bạch, cởi mở

3. Sự ổn định tài chính của tổ chức

3. Sự ổn định tài chính của tổ chức

Hai thế hệ này đã lớn lên và chứng kiến rất nhiều vụ bê bối đạo đức doanh nghiệp được công khai trước dư luận.

Hậu quả của những hành vi phi đạo đức đã vượt quá phạm vi dư luận và pháp luật — nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới thương hiệu nhà tuyển dụng của doanh nghiệp. Hiện nay, nhân viên không chỉ muốn doanh nghiệp tuân thủ và làm theo pháp luật, họ muốn lãnh đạo doanh nghiệp hành động có đạo đức đối với nhân viên, môi trường, cộng đồng và xã hội. Họ muốn làm việc và là một phần của một doanh nghiệp tạo ra ảnh hưởng tích cực.

Khi xét sâu hơn, đạo đức doanh nghiệp còn quyết định một động lực quan trọng của nhân viên — đó chính là niềm tin. Một khi nhân viên cảm nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động nói riêng và môi trường, cộng đồng và xã hội nói chung, năng suất của họ sẽ được nâng cao đáng kể.

Gen X và Baby Boomers cũng quan tâm tới đạo đức doanh nghiệp — yếu tố này nằm trong ba ưu tiên quan trọng nhất của mọi thế hệ. Song quan điểm của từng thế hệ về đạo đức doanh nghiệp sẽ khác nhau, và đây là điều doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ hơn.

3. Millennials “đời đầu” muốn lãnh đạo cởi mở, minh bạch

Đây là mong muốn đặc biệt của riêng thế hệ Millennials, có thể bởi họ bắt đầu đi làm vào thời điểm diễn ra khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Rất nhiều nhân viên thế hệ này đã trực tiếp trải qua hoặc chứng kiến việc sức khỏe tài chính cá nhân bị đe dọa trầm trọng.

Vậy nên, những nhân viên Millennials “đời đầu” (sinh năm 1980-1988) có sự cảnh giác nhất định đối với những tín hiệu kinh doanh tích cực của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều nhân viên thuộc thế hệ này, bạn cần cung cấp những dẫn chứng, số liệu, hay thậm chí xác nhận từ bên thứ ba để có được sự tin tưởng của nhân viên về định hướng mà ban lãnh đạo đang theo đuổi.

Nhìn về tương lai, việc doanh nghiệp cởi mở và minh bạch trong chiến lược và kết quả kinh doanh đối với nhân viên sẽ là xu hướng tất yếu.

4. Gen Z và Millennials “đời cuối” (sinh năm 1989-2001) muốn nhà lãnh đạo ủng hộ sự đa dạng và hòa nhập

Thế hệ trẻ được sinh ra trong bối cảnh xã hội có mức độ đa dạng cao hơn trước đây rất nhiều. Đa dạng, bình đẳng và hòa nhập đã là một phần cốt lõi trong quan điểm sống và thế giới quan của họ.

Một cách tiếp cận dễ hiểu về đa dạng, bình đẳng và hòa nhập là việc tôn trọng và ghi nhận từng nhân viên, xuất phát từ cả đồng nghiệp, quản lý, chính sách, hệ thống và lãnh đạo. Người trẻ muốn được công nhận và đánh giá cao về những suy nghĩ, cống hiến độc đáo và có chất riêng.

Cũng giống với đạo đức, doanh nghiệp cần có hướng tiếp cận chủ động đối với chủ đề đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Nghiên cứu của Gallup đã chỉ ra rằng người trẻ dành sự quan tâm lớn cho phẩm chất của người quản lý và cơ hội được huấn luyện và phát triển ở tổ chức. Vì vậy, doanh nghiệp cần nâng cao vai trò của quản lý trong việc theo dõi, công nhận và phát triển nhân viên trong sự nghiệp với tư cách là người huấn luyện.

Đáp ứng kỳ vọng của thế hệ lao động trong tương lai

Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo các bước mà chúng tôi gợi ý sau đây:

Bước 1: Lãnh đạo bàn luận nhiều hơn về bốn chủ đề này

Nếu lãnh đạo chưa quan tâm đủ tới các chủ đề hạnh phúc của nhân viên, đạo đức doanh nghiệp, sự minh bạch của đội ngũ lãnh đạo, sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập, bạn hãy bắt đầu đưa các từ khóa trên lên bàn nghị sự. Những chủ đề này quan trọng đối với mọi thế hệ, chứ không phải chỉ người trẻ. Và có lẽ đội ngũ lãnh đạo trong doanh nghiệp của bạn vẫn còn hồ nghi về tính cấp thiết của chúng — đây càng là lý do doanh nghiệp cần bàn luận để thay đổi nhận thức này.

Bước 2: Huấn luyện đội ngũ quản lý trong việc truyền đạt và hiện thực hóa lời hứa của tổ chức

Nhân viên trải nghiệm tổ chức thông qua người quản lý. Thiếu đi nỗ lực của người quản lý, các chương trình, chính sách mà doanh nghiệp áp dụng sẽ không thể chạm tới nhân viên một cách hiệu quả. Vậy nên, doanh nghiệp cần đào tạo người quản lý trong việc huấn luyện và phát triển nhân viên, cũng như làm gương cho các hành vi đạo đức, nhân văn.

Bước 3: Lồng ghép các chủ đề trên xuyên suốt trải nghiệm nhân viên

Lãnh đạo cần nghiêm túc xem xét chiến lược nhân tài hiện tại và tìm ra những lỗ hổng trong việc đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của thế hệ lao động hiện nay. Hãy tham khảo một số câu hỏi sau:

  • Chiến lược thu hút nhân tài hiện có đã xem xét tới sự hạnh phúc của nhân viên hay chưa?
  • Các chương trình onboarding đã đề cập và nhấn mạnh quan điểm về đạo đức của doanh nghiệp chưa?
  • Mức độ cởi mở và minh bạch của lãnh đạo trong việc truyền thông tới nhân viên?
  • Quy định về thăng tiến trong tổ chức đã thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập đối với mọi nhóm nhân viên chưa?

Lãnh đạo không thể hời hợt trong việc thúc đẩy các chủ đề quan trọng trên qua một vài sự kiện nhỏ lẻ, mang tính hình thức. Các chủ đề này cần được tích hợp vào văn hóa doanh nghiệp, và nhân viên cần được trải nghiệm và cảm nhận chúng mỗi ngày.

Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ NGAY

Dịch vụ đang quan tâm

LIÊN HỆ NGAY

Tái cấu trúc phòng Nhân sự
Lập chiến lược nguồn nhân lực
Xây dựng và triển khai quy trình quản trị thành tích
Xây dựng và triển khai giải pháp quản trị nhân tài
Xây dựng giải pháp đào tạo
Xây dựng và triển khai chiến lược gắn kết nhân viên
Xây dựng chế độ phúc lợi và triết lý lương thưởng

Thank you!

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm.
Chúng tôi sẽ liên hệ với anh/chị trong 8 giờ tới.

Your registration could not be saved. Please try again.
Your registration has been successful.

Free HR consulting services registration

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use