DỊCH VỤ

REFERRAL PROGRAM

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ

PODCASTS

Liên hệ

Liên hệ

Để có nguồn lực phù hợp, đúng thời điểm với
chi phí hợp lý cho mục tiêu hôm nay và ngày mai

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực

Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực là gì?

Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực là hoạt động hoạch định nhu cầu nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng (năng lực, kỹ năng cần có) dựa trên chiến lược kinh doanh và các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn của doanh nghiệp, giúp các nhà lãnh đạo, nhà điều hành tự tin triển khai các mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai một cách hiệu quả nhất.

Tại sao hoạch định chiến lược nguồn nhân lực lại quan trọng ?

Nâng cao năng suất lao động

Khi triển khai hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, doanh nghiệp sẽ loại bỏ được các vị trí thừa, cũng như tối ưu số lượng nhân sự trên từng vị trí. Qua đó, năng suất lao động của nhân viên sẽ cải thiện

Giảm chi phí tuyển dụng

Hoạch định nguồn lực giúp các nhà lãnh đạo và quản lý Nhân sự nhìn được bức tranh toàn cảnh về nguồn nhân lực trong tổ chức, qua đó thiết kế các hoạt động giúp nhân viên gắn bó hơn, giảm tỷ lệ nghỉ việc, v.v. từ đó chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới sẽ giảm

Tối ưu chi phí đầu tư vào nguồn lực

Hoạch định nguồn lực giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn đầu tư vào các vị trí chủ chốt thay vì cào bằng chi phí đầu tư cho các vị trí, phòng ban

Nhất quán chiến lược nguồn lực và chiến lược kinh doanh

Đảm bảo các chính sách, hoạt động nhân sự sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các mục tiêu kinh doanh

Dự đoán và lên kế hoạch cho các thay đổi

Khi doanh nghiệp hoạch định và chuẩn bị được nhu cầu về nguồn nhân lực cần thiết cho các mục tiêu hiện tại và tương lai, tỷ lệ thành công bước đầu đã được đảm bảo

Khi bạn cảm nhận được thiếu hụt nhân tài phù hợp đang thực sự là thách thức lớn đối với các mục tiêu chiến lược hiện tại cũng như tương lai của doanh nghiệp

Bạn nhận ra tệp kỹ năng nhân viên của mình đang có không phù hợp để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của tổ chức hiện tại và tương lai

Bạn đang thấy hoạt động tuyển dụng trong doanh nghiệp của mình vẫn còn cảm tính, chưa có tiêu chí cụ thể để lựa chọn và đảm bảo chắc chắn đó là nhân sự có các kỹ năng và năng lực phù hợp với mục tiêu kinh doanh

Khi chi tiền cho các khóa đào tạo, bạn đang thấy doanh nghiệp của mình chưa đầu tư đúng vào nhóm nhân tài chủ chốt

Và bạn đang phải đối mặt với tỷ lệ nghỉ việc cao, nhân viên không gắn bó, năng suất lao động không tăng

Khi nào cần triển khai hoạt động hoạch định chiến lược nguồn nhân lực?

Cách tiếp cận của TalentSite

1. Tìm hiểu các vấn
đề về nguồn lực

Giải mã năng lực tổ chức

Tìm hiểu chiến lược kinh doanh

Tìm ra năng lực cần thiết để triển khai chiến lược & các vị trí chủ chốt

Đưa ra bộ kỹ năng nguồn nhân lực cần có

2. Tối ưu nguồn nhân
lực hiện tại

Đánh giá năng suất lao động hiện tại

Thống nhất chuẩn mực về năng suất lao động

Đưa ra các phương án tối ưu nguồn nhân lực hiện tại

Hoạch định nguồn nhân lực cho nhu cầu hiện tại

3. Hoạch định nguồn nhân lực cho tương lai

Phân tích cơ cấu, vai trò, vị trí cần có trong tương lai

Phân tích nhu cầu trong tương lai và năng lực đáp ứng

Đưa ra các giải pháp

Sẵn sàng các nguồn lực cho các mục tiêu trong tương lai

4. Lên kế hoạch và
triển khai

Phát triển các chương trình Nhân sự

Xây dựng kế hoạch triển khai

Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi kế hoạch

Đảm bảo có nguồn lực phù hợp vào đúng thời điểm

Tại sao bạn nên chọn TalentSite?

Chúng tôi luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai kế hoạch

Chúng tôi giúp bạn nhìn được bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực trong hiện tại, cũng như tương lai. Từ đó, doanh nghiệp sẽ nhìn thấy các mảnh ghép thiếu hụt cần điền đầy để xây dựng một lộ trình thật phù hợp

Chúng tôi luôn bắt đầu từ chiến lược kinh doanh và giúp doanh nghiệp xây dựng bộ kỹ năng nguồn nhân lực cần có để triển khai thành công các mục tiêu của tổ chức

Let us be a part of your success story

Speak with a TalentSite consultant.

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ NGAY

Dịch vụ đang quan tâm

LIÊN HỆ NGAY

Tái cấu trúc phòng Nhân sự
Lập chiến lược nguồn nhân lực
Xây dựng và triển khai quy trình quản trị thành tích
Xây dựng và triển khai giải pháp quản trị nhân tài
Xây dựng giải pháp đào tạo
Xây dựng và triển khai chiến lược gắn kết nhân viên
Xây dựng chế độ phúc lợi và triết lý lương thưởng

Thank you!

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm.
Chúng tôi sẽ liên hệ với anh/chị trong 8 giờ tới.