DỊCH VỤ

REFERRAL PROGRAM

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ

Điều kiện để hiện thực hóa chiến lược trong dài hạn

Đánh giá năng lực tổ chức

Liên hệ

Liên hệ

Con người và năng lực giúp tổ chức của bạn có thành tích hiện tại không đảm bảo doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển trong tương lai. Để thành công trong tương lai, doanh nghiệp phải có các năng lực mới, ngoài khả năng thích ứng nhanh với sự biến động của thị trường thông qua cấu trúc tổ chức năng động, linh hoạt và văn hóa đổi mới liên tục.

Bên cạnh việc nhìn lại chiến lược quản trị nhân tài để thu hút, giữ chân nhân viên giỏi và đánh giá lại hệ thống phúc lợi tổng thể, mấu chốt để tạo ra thay đổi tích cực trong tổ chức là đánh giá năng lực mà tổ chức cần cho mục tiêu, chiến lược mới và tìm ra những mảnh ghép thiếu hụt.

Năng lực tổ chức quan trọng

Năng lực tổ chức quan trọng

Năng lực tổ chức là tổng hòa của các kỹ năng, khả năng, và chuyên môn (expertise) mà tổ chức của bạn có. Chúng hình thành nên đặc trưng (identity) và tính cách riêng (personality) của từng doanh nghiệp mà nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên khi nghe đến tên doanh nghiệp hình dung ngay được doanh nghiệp đó làm gì, giỏi về lĩnh vực nào. Đây là tài sản nếu được đầu tư sẽ ổn định qua thời gian và rất khó để đối thủ cạnh tranh trên thị trường bắt chước như sản phẩm, công nghệ, chiến lược.

Không có một danh sách các năng lực phù hợp với mọi tổ chức. Dưới đây là 11 năng lực các công ty thành công thường có được giới thiệu trên tạp chí HBR:

5. Collaboration

Doanh nghiệp xuất sắc khi hợp tác làm việc liên phòng ban để đảm bảo hiệu quả công việc và mục tiêu tăng trưởng. Năng lực hợp tác có được khi cả tổ chức hoạt động như là một khối thống nhất để đạt được hiệu quả hoạt động thông qua chia sẻ ý tưởng và nguồn lực trên toàn hệ thống

4. Accountability

Doanh nghiệp rất xuất sắc trong việc đạt được năng suất lao động cao. Tinh thần chịu trách nhiệm trở thành năng lực của tổ chức khi toàn thể nhân viên đều thấy rằng không hoàn thành mục tiêu của công ty là điều không thể chấp nhận được

6. Learning

Doanh nghiệp xuất sắc trong hoạt động tạo ra các ý tưởng có ảnh hưởng tích cực đến tổ chức. Các tổ chức tạo ra ý tưởng mới thông qua so sánh các chuẩn mực với đối thủ cùng ngành, thử nghiệm các ý tưởng mới, thu hút các kỹ năng mới mà tổ chức không có thông qua hoạt động tuyển dụng nhân tài hay triển khai hoạt động liên tục cải tiến. Những ý tưởng này sau đó được triển khai đại trà trên toàn tổ chức

8. Customer connectivity

Doanh nghiệp xuất sắc trong hoạt động xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua phát triển tổ chức theo định hướng lấy khách hàng là trung tâm

7. Leadership

Doanh nghiệp xuất sắc trong hoạt động phát triển đội ngũ lãnh đạo ở mọi cấp bậc. Các công ty nhất quán trong hoạt động phát triển đội ngũ lãnh đạo sẽ luôn có nguyên tắc lãnh đạo rõ ràng và coi đó là tiêu chí để tuyển chọn đội ngũ từ bên ngoài, lên kế hoạch đào tạo hàng năm, cũng như làm tiêu chí để phát hiện đối tượng tiềm năng (HIPO) cho các chương trình phát triển lãnh đạo tương lai

9. Strategic unity

Doanh nghiệp xuất sắc trong việc truyền tải và chia sẻ mục tiêu chiến lược tới toàn thể nhân viên. Nhất quán chiến lược được tạo ra ở cả 3 mức độ: nhất quán về tinh thần, hành vi và quy trình thực thi. Để đảm bảo nhất quán ở cấp độ tinh thần, bạn cần đảm bảo toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới đều biết công ty đang theo đuổi chiến lược gì và vì sao nó lại quan trọng như vậy

11. Efficiency

Doanh nghiệp quản trị tốt chi phí hoạt động mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ thông qua thiết kế lại, tổ chức lại, tái cấu trúc

10. Innovation

Doanh nghiệp xuất sắc trong hoạt động quản trị, phát triển sản phẩm, phát triển kênh phân phối và đổi mới chiến lược. Những doanh nghiệp này sẽ luôn tập trung vào các mục tiêu đổi mới trong tương lai thay vì mãi hoài niệm về các thành tựu trong quá khứ

2. Speed

Tốc độ đề cập đến khả năng của tổ chức trong việc nhân ra cơ hội và hành động nhanh chóng khi khai thác thị trường mới, phát triển sản phẩm mới hay triển khai quy trình kinh doanh mới

1. Talent

Năng lực thu hút, khuyến khích và giữ chân nhân tài giỏi, có nhiệt huyết và có tính cam kết cao. Các tổ chức phát triển đội ngũ nhân tài thông qua triển khai linh hoạt các các chiến lược Build, Buy, Borrow, Transform, Retention

3. Shared mindset and coherent brand identity

Doanh nghiệp có văn hóa và bản sắc rõ nét phản ánh những gì mình đại diện và cách mọi người trong tổ chức làm việc

11 năng lực các tổ chức sẵn sàng cho tương lai luôn có

Tiến hành đánh giá năng lực tổ chức

Giống như kiểm toán tài chính để kiểm tra dòng tiền hay tiến hành đánh giá 360° để đánh giá hành vi, năng lực lãnh đạo, đánh giá năng lực tổ chức giúp bạn quản trị tốt tài sản vô hình của doanh nghiệp và tập trung vào những năng lực quan trọng nhất để triển khai chiến lược thành công. Bạn có thể triển khai hoạt động này trên phạm vi toàn công ty hay từng đơn vị kinh doanh. Bởi trên thực tế, mỗi đơn vị kinh doanh sẽ có chiến lược và mục tiêu riêng, nên có thể bộ năng lực không trùng khớp hoàn toàn trên phạm vi toàn hệ thống, đặc biệt với các doanh nghiệp có nhiều lĩnh vực kinh doanh. Dưới đây là quy trình triển khai bạn có thể tham khảo:

Bước 3

Chia sẻ báo cáo với đội ngũ quản lý và lên kế hoạch cải thiện

Bước 2

Đánh giá năng lực. Với mỗi năng lực, người tham gia được yêu cầu đánh giá các năng lực tổ chức đang có và mức độ của từng năng lực nói trên

Bước 1

Liệt kê các năng lực giúp tổ chức có thành công như hiện nay. Bạn có thể tham khảo 11 năng lực chung được áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Trong bước này, đội ngũ lãnh đạo cũng cần đưa ra tiêu chuẩn (standard) mà tổ chức cần đạt được cho từng năng lực được chọn

✓ Tập trung

Thay vì dành thời gian và nguồn lực để tổ chức xuất sắc ở tất cả các năng lực, nhà lãnh đạo và đội ngũ của mình tập trung tìm ra 3 năng lực quan trọng nhất, có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thành công của chiến lược mới.

✓ Đừng nhầm lẫn năng lực và các hoạt động

Năng lực tổ chức có được là kết quả triển khai của một loại các hoạt động chứ không phải là một hoạt động riêng lẻ. Ví như, khi thiết kế chương trình đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo, câu hỏi đầu tiên chuyên gia Nhân sự cần đặt ra là chương trình này giúp cải thiện năng lực gì thay vì chỉ quan tâm đến số giờ đào tạo đã được triển khai.

✓ Nhận biết sự tương thuộc của các năng lực

Ngoài việc phải tập trung, một điều cũng quan trọng bạn cần biết là các năng lực có sự tương thuộc và liên kết với nhau. Ví dụ, bạn muốn nâng cao năng lực “speed” – tốc độ. Nhưng để đẩy nhanh tốc độ thì năng lực học nhanh (learning fast) hay năng lực hợp tác (collaboration) cũng cần phải cải thiện. Nghĩa là một năng lực được tập trung, nó sẽ cải thiện các năng lực khác liên quan. Hay ví như không có một năng lực nào được xây dựng nếu không có người lãnh đạo. Vì vậy, khi bạn cải thiện chất lượng năng lực lãnh đạo, thì năng lực thu hút nhân tài (talent) hay năng lực hợp tác trong tổ chức (collaboration) sẽ được cải thiện. Vì vậy, cần tìm ra năng lực bao trùm, quan trọng nhất và có tầm ảnh hưởng để tập trung.

✓ Đánh giá kết quả đạt được

Những câu hỏi dưới đây giúp bạn xây dựng một kế hoạch hành động để đảm bảo có được kết quả thay đổi như kỳ vọng
- Năng lực mới sẽ đo lường bằng chỉ số nào?
- Ai chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch cải thiện này?
- Làm cách nào để chúng ta theo dõi được sự cải thiện của năng lực này trong tổ chức?
- Chúng ta sẽ làm gì ngay lập tức để thúc đẩy sự cải thiện?
- Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp cần làm gì để cải thiện các năng lực quan trọng?

✓ Tạo ra chu kỳ đánh giá - đầu tư cải thiện nghiêm ngặt

Giúp nhà lãnh đạo nhận ra các năng lực cần thiết cho thành công của tổ chức, qua đó đầu tư thời gian và nguồn lực cải thiện. Qua thời gian, sự lặp lại các chu kỳ đánh giá - cải thiện sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn hóa các năng lực quan trọng.

Một kế hoạch cải thiện năng lực tổ chức nên được triển khai và đo lường trong 90 ngày. Các chuyên gia Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kế hoạch được thực thi.

Bài học kinh nghiệm

Liên hệ

Liên hệ

Let us be a part of your success story

Speak with a TalentSite consultant.

Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ NGAY

Dịch vụ đang quan tâm

LIÊN HỆ NGAY

Tái cấu trúc phòng Nhân sự
Lập chiến lược nguồn nhân lực
Xây dựng và triển khai quy trình quản trị thành tích
Xây dựng và triển khai giải pháp quản trị nhân tài
Xây dựng giải pháp đào tạo
Xây dựng và triển khai chiến lược gắn kết nhân viên
Xây dựng chế độ phúc lợi và triết lý lương thưởng

Thank you!

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm.
Chúng tôi sẽ liên hệ với anh/chị trong 8 giờ tới.

Your registration could not be saved. Please try again.
Your registration has been successful.

Free HR consulting services registration

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use