DỊCH VỤ

REFERRAL PROGRAM

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ

PODCASTS

Huong Nguyen, TalentSite's Managing Partner

Bạn có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ không? Thói quen này khi được duy trì hàng năm sẽ giúp chúng ta không những đánh giá được tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn phát hiện sớm các nguy cơ có thể gây bệnh trong tương lai.

Vậy còn sức khỏe doanh nghiệp thì sao? Bạn có cách nào tầm soát sức khỏe tổ chức của mình không? Phần lớn các doanh nghiệp chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề khi các chỉ số tài chính, khách hàng, vận hành đang xấu đi thấy rõ. Nhưng nếu lúc đó bạn mới tập trung vào cải thiện thì đã quá muộn rồi. Vì chi phí để khắc phục sự cố luôn đắt hơn rất nhiều lần so với chi phí ngăn chặn không để các rủi ro trong kinh doanh, vận hành xảy ra.

Tầm soát kiểm tra sức khỏe tổ chức 

bởi Hương Nguyễn

18/02/2022

Getty Images

> Xem toàn bộ tài nguyên quản trị nguồn nhân lực

Sức khỏe tổ chức (Organizational Health) là gì?

Hiểu một cách đơn giản, nó là khả năng sắp xếp và hoạt động hiệu quả trên các trụ cột chính của một tổ chức. Ví dụ như Google đánh giá sức khỏe tổ chức trên 05 thuộc tính: Định hướng chiến lược (Strategic direction); Năng lực lãnh đạo (Leadership); văn hóa doanh nghiệp (culture); Thiết kế tổ chức (Organizational design) và Nguồn lực (Talent).

Cá nhân tôi ấn tượng với các chỉ số sức khỏe (Organizational Health Index – OHI) do Mckinsey nghiên cứu và giới thiệu hơn. Vì nó đầy đủ, chi tiết đến từng chỉ số. Giống như checklist khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khi nhìn vào checklist kiểm tra sức khỏe định kỳ, bạn sẽ biết tên các chỉ số quan trọng giúp bộ máy cơ thể mình vận hành hài hòa. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ sẽ chỉ cho bạn thấy chỉ số nào đang không ổn? Và nếu không có hành động cải thiện, nguy cơ gì sẽ xảy ra?

External
orientation

8

Innovation
& learning

9

Account-ability

4

Capabilities

6

Coordination
& control

5

Motivation

7

Leadership

2

Direction

1

Culture

3

Liên kết nội bộ

Tổ chức có tầm nhìn sống động, truyền cảm hứng
Tổ chức có đội ngũ lãnh đạo đủ khả năng chuyển tầm nhìn thành chiến lược, mục tiêu cụ thể và áp dụng các kiểu lãnh đạo (leadership styles) phù hợp trong từng tình huống
Văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ cho việc thực thi chiến lược thành công

Chất lượng thực thi

Năng lực thực thi các chiến lược cũng như các mục tiêu hiện có xuất sắc

Năng lực đổi mới

Tổ chức thể hiện năng lực thấu hiểu khách hàng
Khả năng thích nghi và học hỏi kinh nghiệm từ thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh

-
-


-

-

-
-

Theo nghiên cứu của McKinsey, có 03 trụ cột chi phối sức khỏe tổ chức và chúng được đo lường bằng 09 chỉ số (index):

I - Internal alignment: Sự liên kết nội bộ:
1. Định hướng (Direction)
2. Năng Lực lãnh đạo (Leadership)
3. Môi trường, văn hóa doanh nghiệp (Culture)

II - Quality of execution: Chất lượng thực thi:
4. Chịu trách nhiệm (Accountability)
5. Kiểm soát (Control)
6. Năng lực nguồn nhân lực (Capabiliies)
7. Sự khích lệ (Motivation)

III - Capacity for renewal: Năng lực đổi mới
8. Đối ngoại (External Orientation)
9. Đổi mới và học hỏi (Innovation & Learning)

Vì vậy, khi bạn “tầm soát” sức khỏe doanh nghiệp của mình. Nhóm chỉ số nào yếu, bạn sẽ biết ngay mảng nào trong doanh nghiệp đang gặp rủi ro. Tìm ra các chỉ số sức khỏe không tốt là một điều khó nhưng làm cách nào để cải thiện các chỉ số đó là câu hỏi làm đau đầu rất nhiều nhà điều hành. Trong công cụ này Mckinsey có đưa ra 37 “loại thuốc” giúp bạn kê đơn cho doanh nghiệp của mình khi đã có kết quả tổng thể.

Định hướng

Chia sẻ tầm nhìn
Chiến lược rõ ràng
Khuyến khích nhân viên tham gia

Vai trò, trách nhiệm rõ ràng
Quản trị theo mục tiêu
Tương thưởng theo thành tích
Chịu trách nhiệm cá nhân

Các giá trị cốt lõi có ý nghĩa
Lãnh đạo truyền cảm hứng
Cơ hội thăng tiến
Chính sách thưởng theo thành tích
Chính sách ghi nhận

Năng lực lãnh đạo

N/tắc lãnh đạo tín nhiệm
N/tắc lãnh đạo tham vấn
N/tắc lãnh đạo hỗ trợ
N/tắc lãnh đạo truyền cảm hứng

Môi trường & văn hóa

Xây dựng môi trường cởi mở và tin tưởng
Văn hóa cạnh tranh nội bộ
Kỷ luật thực thi
Sáng tạo & có tinh thần doanh nhân

Áp dụng hệ thống đánh giá thành tích cá nhân
Quản trị vận hành
Quản trị tài chính
Thiết lập tiêu chuẩn chuyên nghiệp
Quản trị rủi ro

Đổi mới từ trên xuống
Đổi mới từ dưới lên
Hoạt động chia sẻ kiến thức
Học hỏi ý tưởng bên ngoài

Thu hút nhân tài
Phát triển nhân tài
Năng lực hệ thống hóa, quy trình hóa
Tìm kiếm chuyên gia bên ngoài

Tập trung vào khách hàng
Thu thập thông tin về thị trường
Xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh
Đối ngoại

Chịu trách nhiệm

Kiểm soát

Năng lực

Khích lệ

Đổi mới & học hỏi

Đối ngoại

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

Tập trung vào những thứ quan trọng

Sau khi cầm trên tay kết quả các chỉ số sức khỏe doanh nghiệp (OHI), bạn sẽ biết các chỉ số nào tốt, chỉ số nào đang không tốt. Về lý thuyết, chắc chắn bạn phải có kế hoạch cải thiện các chỉ số đang dưới mức trung bình và duy trì các chỉ số đang tốt để chúng không đi xuống. Tuy nhiên, trên thực tế không doanh nghiệp nào có đủ nguồn lực để làm như vậy. Vì thế, áp dụng nguyên tắc 80/20 để chọn ra các chỉ số ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu chiến lược của tổ chức để cải thiện chúng là một gợi ý bạn có thể cân nhắc.

Chọn đơn thuốc phù hợp

Không có một đơn thuốc nào chữa bách bệnh. Ngay cả khi có cùng biểu hiện giống nhau nhưng có thể đơn thuốc của tôi khác với bạn vì cơ địa mỗi người khác nhau. Ví như bạn bị bệnh dạ dày nên sẽ không dùng được loại thuốc giống tôi. Doanh nghiệp cũng vậy. Trước khi cùng đội ngũ quản lý “kê đơn thuốc” phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình, bạn nên trả lời các câu hỏi sau:

Thế mạnh mà mỗi khi khách hàng, ứng viên nghe thấy tên doanh nghiệp của bạn sẽ liên tưởng đến là điều gì?
Để triển khai mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai, doanh nghiệp của bạn cần các năng lực gì?
Năng lực nào đã có? Năng lực nào chưa?

-

-

-

Đơn thuốc phù hợp cho doanh nghiệp của bạn phải là đơn thuốc duy trì được lợi thế mà doanh nghiệp đang có và hỗ trợ tốt nhất cho mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai.

Dưới đây là 03 “đơn thuốc” các tổ chức phát triển bền vững thường dùng mà bạn có thể tham khảo:

“Đơn thuốc” nâng cao năng lực lãnh đạo: tập trung thu hút và phát triển năng lực lãnh đạo xuất sắc thông qua xây dựng các nguyên tắc lãnh đạo (Leadership code) phù hợp với tầm nhìn và giúp hiện thực hóa chiến lược hiện tại và tương lai. Áp dụng nguyên tắc đó trong tuyển dụng; đào tạo; phát triển nội bộ.
“Đơn thuốc” thực thi xuất sắc: văn hóa kỷ luật thực thi, tập trung vào kết quả; triển khai linh hoạt và liên tục cải tiến là nền tảng để có một kết quả xuất sắc.
“Đơn thuốc” hoạt động theo định hướng thị trường: liên tục cập nhật xu hướng thị trường; xây dựng danh mục sản phẩm mạnh; sáng tạo giúp doanh nghiệp luôn đi đầu trong lĩnh vực mình theo đuổi.

-

-

-

Thực thi

Các chỉ số sức khỏe tổ chức (organizational health Index) cho bạn biết tình trạng sức khỏe cơ bản của doanh nghiệp. “Đơn thuốc” giúp bạn quyết định mức độ sức khỏe cần thiết để thực hiện chiến lược của mình.

Nhưng làm thế nào để doanh nghiệp đi từ A đến B là câu hỏi làm đau đầu mọi nhà điều hành. Bạn có thể tham khảo quy trình 5As bên dưới trên hành trình cải thiện sức khỏe doanh nghiệp của mình:

Aspire: Doanh nghiệp muốn đi đến đâu? Thiết lập các mục tiêu, kỳ vọng cần đạt được
Assess: đánh giá xem doanh nghiệp đã sẵn sàng để triển khai các thay đổi chưa? Những năng lực và sự thay đổi nào về mặt tư duy, nhận thức cần thiết để đạt được các kỳ vọng trên?
Architect: Doanh nghiệp cần làm gì để đạt được điều đó? Hãy xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết bằng cách liệt kê các sáng kiến cần triển khai; người phụ trách; kết quả kỳ vọng là gì; thời gian triển khai.
Act: cơ chế quản trị để đảm bảo kế hoạch triển khai luôn on-track?
Advance: làm cách nào để doanh nghiệp liên tục tiến lên? Thiết lập cơ chế duy trì, cải tiến liên tục.

-

-

-

-

-

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận bài test kiểm tra sức khỏe tổ chức miễn phí.

Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ NGAY

Dịch vụ đang quan tâm

LIÊN HỆ NGAY

Tái cấu trúc phòng Nhân sự
Lập chiến lược nguồn nhân lực
Xây dựng và triển khai quy trình quản trị thành tích
Xây dựng và triển khai giải pháp quản trị nhân tài
Xây dựng giải pháp đào tạo
Xây dựng và triển khai chiến lược gắn kết nhân viên
Xây dựng chế độ phúc lợi và triết lý lương thưởng

Thank you!

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm.
Chúng tôi sẽ liên hệ với anh/chị trong 8 giờ tới.

Your registration could not be saved. Please try again.
Your registration has been successful.

Free HR consulting services registration

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use