DỊCH VỤ

REFERRAL PROGRAM

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ

PODCASTS

Khi bạn thấy các mục tiêu đang không
đi đúng hướng với tốc độ kỳ vọng

Tầm soát sức khỏe tổ chức

Liên hệ

Liên hệ

1. Sức khỏe tổ chức là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà nhà lãnh đạo, điều hành cần tập trung để giúp tổ chức đạt được các mục tiêu kinh doanh trong ngắn hạn cũng như đảm bảo tổ chức thành công trong dài hạn

2. Các tổ chức cần đo lường và quản trị sức khỏe của mình thường xuyên như quản trị các chỉ số kinh doanh để đảm bảo thành công và tạo lợi thế cạnh tranh trong dài hạn

3. Có nhiều cách để giúp tổ chức khỏe mạnh. Nghĩa là không có một đơn thuốc nào chữa bách bệnh, nhà lãnh đạo cần chọn được “đơn thuốc” phù hợp với doanh nghiệp mình

3 sự thật về sức khỏe tổ chức 

2. Sức khỏe tổ chức luôn biến động

Vì vậy, các nhà lãnh đạo cần đo lường, kiểm tra thường xuyên – như cách bạn quản trị các chỉ số kinh doanh.

1. Theo khảo sát của McKinsey, các công ty nằm trong nhóm doanh nghiệp có chỉ số sức khỏe cao nhất, có thành tích kinh doanh cao gấp 3 lần các công ty nằm trong nhóm dưới cùng

Top
quartiles

Middle
quartiles

Bottom
quartiles

26

16

9

x3

Nguồn: McKinsey

Chúng đo lường sự nhất quán về tầm nhìn, chiến lược, khả năng thực thi của doanh nghiệp và năng lực đổi mới, thấu hiểu thị trường, khách hàng.

3. Có 9 chỉ số chi phối sức khỏe tổ chức

External
orientation

8

Innovation
& learning

9

Account-ability

4

Capabilities

6

Coordination
& control

5

Motivation

7

Leadership

2

Direction

1

Culture

3

Liên kết nội bộ

Tổ chức có tầm nhìn sống động, truyền cảm hứng
Tổ chức có đội ngũ lãnh đạo đủ khả năng chuyển tầm nhìn thành chiến lược, mục tiêu cụ thể và áp dụng các kiểu lãnh đạo (leadership styles) phù hợp trong từng tình huống
Văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ cho việc thực thi chiến lược thành công

Chất lượng thực thi

Năng lực thực thi các chiến lược cũng như các mục tiêu hiện có xuất sắc

Năng lực đổi mới

Tổ chức thể hiện năng lực thấu hiểu khách hàng
Khả năng thích nghi và học hỏi kinh nghiệm từ thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh

-

-
-

-

-

-


4. Doanh nghiệp không nhất thiết cần xuất sắc cả 37 hoạt động quản trị

Trong bảng Các hoạt động quản trị của McKinsey, nhà lãnh đạo nên tập trung vào các “đơn thuốc” giúp duy trì lợi thế mà doanh nghiệp đang có, cũng như hỗ trợ tốt nhất cho mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai

Định hướng

Chia sẻ tầm nhìn
Chiến lược rõ ràng
Khuyến khích nhân viên tham gia

Vai trò, trách nhiệm rõ ràng
Quản trị theo mục tiêu
Tương thưởng theo thành tích
Chịu trách nhiệm cá nhân

Các giá trị cốt lõi có ý nghĩa
Lãnh đạo truyền cảm hứng
Cơ hội thăng tiến
Chính sách thưởng theo thành tích
Chính sách ghi nhận

Năng lực lãnh đạo

N/tắc lãnh đạo tín nhiệm
N/tắc lãnh đạo tham vấn
N/tắc lãnh đạo hỗ trợ
N/tắc lãnh đạo truyền cảm hứng

Môi trường & văn hóa

Xây dựng môi trường cởi mở và tin tưởng
Văn hóa cạnh tranh nội bộ
Kỷ luật thực thi
Sáng tạo & có tinh thần doanh nhân

Áp dụng hệ thống đánh giá thành tích cá nhân
Quản trị vận hành
Quản trị tài chính
Thiết lập tiêu chuẩn chuyên nghiệp
Quản trị rủi ro

Đổi mới từ trên xuống
Đổi mới từ dưới lên
Hoạt động chia sẻ kiến thức
Học hỏi ý tưởng bên ngoài

Thu hút nhân tài
Phát triển nhân tài
Năng lực hệ thống hóa, quy trình hóa
Tìm kiếm chuyên gia bên ngoài

Tập trung vào khách hàng
Thu thập thông tin về thị trường
Xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh
Đối ngoại

Chịu trách nhiệm

Kiểm soát

Năng lực

Khích lệ

Đổi mới & học hỏi

Đối ngoại

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

Bạn có biết...

2. Xác định

Chọn ra 3 chỉ số quan trọng nhất có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh và tìm hiểu các giải pháp trong “management practices” được McKinsey giới thiệu

3. Ra quyết định

Quyết định “đơn thuốc” phù hợp để giải quyết vấn đề tổ chức bạn đang đối mặt

1. Đánh giá

Đánh giá sức khỏe tổ chức ở hiện tại và mức chuẩn cần thiết để triển khai thành công các mục tiêu kinh doanh

Bước tiếp theo…

Liên hệ

Liên hệ

Let us be a part of your success story

Speak with a TalentSite consultant.

Liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ NGAY

Dịch vụ đang quan tâm

LIÊN HỆ NGAY

Tái cấu trúc phòng Nhân sự
Lập chiến lược nguồn nhân lực
Xây dựng và triển khai quy trình quản trị thành tích
Xây dựng và triển khai giải pháp quản trị nhân tài
Xây dựng giải pháp đào tạo
Xây dựng và triển khai chiến lược gắn kết nhân viên
Xây dựng chế độ phúc lợi và triết lý lương thưởng

Thank you!

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm.
Chúng tôi sẽ liên hệ với anh/chị trong 8 giờ tới.

Your registration could not be saved. Please try again.
Your registration has been successful.

Free HR consulting services registration

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use